Privacy Policy!

Ikwoonmodern is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Ikwoonmodern over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt
wijzigen omdat deze onvolledig of onjuist zijn, of deze wilt laten afschermen en/of verwijderen, dan kunt u per
e-mail of telefonisch contact opnemen met Ikwoonmodern via info@ikwoonmodern.nl of 06-52.408.501.

Ikwoonmodern zal u binnen 14 werkdagen meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerkt hebben en of wij aan een eventueel
verzoek tot verbetering, afscherming of verwijdering zullen of kunnen voldoen. respecteert de privacy van alle
gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk

wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ikwoonmodern zal uw persoonlijke
gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij
het uitvoeren van uw bestelling.

Gegevens

Ikwoonmodern gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

o Als je een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling
uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

o Wij gebruiken uw e-mailadres voor het verzenden van onze nieuwsbrief als u zich daarvoor heeft aangemeld.
Als u hier niet langer prijs op stelt, is er de mogelijkheid u uit te schrijven op onze website.

o Als u bij Ikwoonmodern een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server.
U kunt een wachtwoord opgeven zodat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet
bij iedere bestelling ingevuld hoeven te worden.

o Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site
verder te ontwikkelen en verbeteren.

Ikwoonmodern verkoopt uw gegevens NIET !

Ikwoonmodern zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Indien gewenst heeft u recht op verwijdering van uw
opgegeven persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op je computer. Score gebruikt cookies
om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik
van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie
met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Ikwoonmodern
geen cookies ontvangt maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Vragen

Ikwoonmodern is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Ikwoonmodern over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen
omdat deze onvolledig of onjuist zijn, of deze wilt laten afschermen en/of verwijderen, dan kunt u per e-mail of
telefonisch contact opnemen met Ikwoonmodern via info@Ikwoonmodern.nl of 06-52.408.501. Ikwoonmodern zal u binnen
14 werkdagen meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerkt hebben en of wij aan een eventueel verzoek tot
verbetering, afscherming of verwijdering zullen of kunnen voldoen.