Discaimer

De website, inclusief alle onderdelen daarvan, is eigendom van Ikwoonmodern.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander
gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ikwoonmodern. Alle rechten van
intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ikwoonmodern.

Ikwoonmodern spant zich in om de inhoud van www.Ikwoonmodern.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ikwoonmodern behoudt zich
daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u
mededeling te hoeven doen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.Ikwoonmodern.nl geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met Ikwoonmodern.Voor op www.Ikwoonmodern.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ikwoonmodern nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden. Hoewel Ikwoonmodern uiterst selectief is in het verwijzen naar derden, kan Ikwoonmodern
niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van producten/diensten die daar worden
aangeboden.